Vilka displayegenskaper kräver din applikation?

När en normal display används i en utomhusmiljö finns det några faktorer som påverkar dess läsbarhet. Den vanligaste är "dimma", eller kondens som kan bildas på insidan av bildskärmens glas. En annan faktor är den reflektion av solljus, som orsakar en spegel-bilden på displayen. Båda dessa fenomen kan lösas genom att använda optisk limning. Det huvudsakliga målet för optisk limning är att förbättra visningsprestanda i utomhusmiljöer. Denna metod eliminerar luftgapet mellan täckglaset och displayen. Det verkliga problemet för visning och läsbarhet i utomhusmiljöer är inte skärmens ljusstyrka utan kontrasten dvs. skillnaden i ljusintensitet mellan den ljusaste vita pixel och den mörkaste svarta pixel.

Optisk bonding har följande fördelar,

- Förbättrad läsbarhet i solljus (~ 5-10 gånger, beroende på applikation).
- Ökad slagtålighet (~ 3-8 gånger, beroende på täckglas ).
- Högre tålighet för stötar och vibrationer.
- Förbättrad livslängd genom skydd mot fukt.