Martinsson utvecklar instrument för mätning av stabilitet i tandimplantat

Osstell, världsledande inom tandimplantatstabilitet mätning har med hjälp av Martinsson utvecklat ett nytt, modernt, uppkopplat instrument.

Syftet har varit att ytterligare förbättra resultaten i samband med implantats operationer. Instrumentet skulle upplevas modernt med senaste pekskärmsteknologi (PCAP) och samtidigt utstråla design som fungerar i klinisk miljö. Ett viktigt mål var att kunna spara mätdata på patienten samt uppgradera, backa upp och utbyta data via molnet.

Instrumentet är enkelt att använda och alla ser nu nyttan i att kunna följa utvecklingen på patienter med historisk data tillgängligt direkt i instrumentet. 

säger COO på Osstell.

Martinssons uppdrag fortsätter nu med att underhålla och producera och leverera produkten. Planen är också att tillsammans utveckla OEM produkter kring plattformen.

Produkten är baserad på Martinssons standard RISC plattformar. EDT-displayen har senaste teknik med PCAP, ett större täckglas med logo och genomföringshål för "home" knappen. Utvecklingsprojektet har bedrivits på ett effektivt sätt enligt agil utvecklingsmodell som har möjliggjort att vi i applikationsmjukvaran har implementerat funktioner som har överträffat användarens förväntningar.

Osstell - gui
Johan Schön

Kontakta Johan Schön för mer information