Användargränssnitt till brandbilar

Autokaross i Floby bygger skräddarsydda räddningsfordon utrustade med den senaste tekniken.

Martinsson har tillsammans med vår grafiska partner Republic tagit fram en modern manöverpanel med touchscreen-teknik för att styra funktioner i brandbilen, såsom pumpmotor, vattentillförsel, extrabelysningar osv. 

Tidigare sköttes detta genom en manöverpanel med fysiska knappar längst bak i fordonet. Med en modern skärmbaserad lösning öppnades nya möjligheter att förenkla processer och ge en bättre överblick vid stressiga situationer. 

Detta gav också Autokaross möjlighet att erbjuda nya tilläggstjänster, såsom stöd för hjälpfunktioner, diagnostik över aktuell data osv.


Autokaross - truck

Modern skärm, nya möjligheter

Tidigare sköttes detta genom en manöverpanel med fysiska knappar längst bak i fordonet. Med en modern skärmbaserad lösning öppnades nya möjligheter att förenkla processer och ge en bättre överblick vid stressiga situationer. 

Detta gav också Autokaross möjlighet att erbjuda nya tilläggstjänster, såsom stöd för hjälpfunktioner, diagnostik över aktuell data osv.

GUI

Ett första steg i projektet var att kategorisera menyvalen så det blev ett så kallat händelsebaserat system. Detta innebar att det första valet brandmannen gör är att välja uppdrags typ, t.ex. om det är ett räddnings- eller branduppdrag. 

Efter detta visas endast de funktioner man behöver ha tillgång till vid det aktuella uppdraget. Detta ger ett snabbare, överskådligare och ett mer intuitivt användargränssnitt, något som uppskattas mycket i en arbetssituation där varje sekund kan vara kritisk. 

Det var även väldigt viktigt för kunden att hålla gränssnittet extra tydligt och sparsmakat då det är ett arbetsverktyg som kommer befinna sig i rök och damm och ofta navigeras med handskar.

En tidig idé var att alltid visa kritisk information på ett och samma ställe oavsett uppdragskaraktär, i detta fall gäller det pumptryck före och efter pump, antalet liter vatten i tanken, mängden skumvätska osv. När det gäller varningar av olika slag ombads vi hämta inspiration från ett flygplans cockpit där systemet vid multipla varningar gör ett automatiskt val där mindre kritisk information undertrycks i syfte att minimera stress och lyfta fram det för stunden viktigaste problemet.

Autokaross - graphics

Systemet har tagits emot väl på marknaden och vår förhoppning är att det kommer underlätta brandmännens vardag och att Autokaross fortsätter att leda utvecklingen med ett gott resultat där alla i samhället gynnas av en trygg och effektiv räddningstjänst.

Kontakta gärna Torbjörn Karlsson 031-939163 torbjorn.karlsson@martinsson.se, för mer information

Torbjörn Karlsson

Kontakta gärna Torbjörn Karlsson för mer information

Torbjörn Karlsson
Business Development Manager

031 93 91 63

Kontakta via e-post