Reflekterande sensor

TT Electronics introducerade Photologic® V OPB9000 en reflekterande optisk sensor för industriella och medicinska tillämpningar. Sensorn ger pålitlig kant- och närvarodetektering av reflekterande medier under ett brett spektrum av omgivande ljusförhållanden.

OPB9000 som säljs under varumärket OPTEK, är lämplig för en mängd olika tillämpningar som: industriell utskrift, dispensering, automation, säkerhet och trygghetsgivare, bärbara labb / medicinsk utrustning.

Design och utvecklingen av OPB9000 byggde på TT Electronics arv med över 35 års erfarenhet inom utveckling av Photologic® design och 10M + sålda enheter globalt.

säger David Kertes, vice VD för global försäljning och marknadsföring, TT Electronics.

Vi adresserade ett antal verkliga utmaningar i att utveckla denna typ av reflekterande sensor med målet att nå prestanda på högsta nivån.

OPB9000 är en reflekterande CMOS sensor, logisk utgång, programmerbar känslighet med styrbar polaritet. Enastående immunitet mot omgivande ljus 25+ kLux tillsammans med ett brett temperaturintervall gör OPB9000 unik i förhållande till konkurrenterna. Med självkalibreringsfunktion slipper man behovet av ständig kalibrering allt eftersom LED dioden åldras, vilket sparar värdefull tid och kostnad. Temperaturkompensation och automatisk förstärkningskontroll är funktioner gör det möjligt för sensorn att på ett tillförlitligt sätt fungera i de mest krävande och dynamiska miljöförhållanden där kontinuerlig prestanda från sensorn är kritisk. Med bransch ledande svarstider på 6μs skapas förutsättningar för höghastighetsdetektering i tidskritiska applikationer.

Konstruktioner med analoga standardkretsar kan bli extremt komplexa, med ytterligare externa komponenter som adderar både utrymme och kostnad. OPB9000 är designad för att eliminera kretskomplexitet och minskar behovet av kort yta med upp till 80% med sin helt integrerad analog front och digitala gränssnitt. Den innehåller en infraröd sändare i kombination med en integrerad logisk sensor i en ytmonterad miniatyr förpackning på 4,0 mm x 2,2 mm x 1,5 mm.
För ytterligare information besök http://www.ttelectronics.com/o...


Tillbaka till alla artiklar

Opb9000 13