Produktutveckling av mjukvara, elektronik och mekanik

Produktutveckling


Vi hjälper dig hela vägen från idé till produkt samt med produktion och förvaltning. Tillsammans med dig tar vi fram ert inbyggda system, skräddarsytt användargränssnitt och interface samt rätt display för ert ändamål.

Vi använder en utvecklingsportal för att dela dokument, information och resultat kring ditt projekt.

Produktbehovet bryts ner i olika kompetensområden som tex Mjukvara, Elektronik och Mekanik för att sedan formas till lagom stora arbetspaket inom respektive område. För att säkerställa att arbetet sker effektivt och att resultatet optimeras använder vi Agila metodiker vilket innebär att:

  • Kunden deltar under hela processen
  • Kontinuerlig dialog möjliggör att den ursprungliga målbilden kan förändras under projektet
  • Snabba prototyper och kontinuerlig återkoppling ser till att rätt mål uppnås
  • Ändrade krav och målbilder medför bara en minimal kostnad och tidsförlust

Projektledning

Våra projektledare följer upp hur projektet och de olika arbetspaketen framskrider genom:

  • Statusrapporter
  • Beslutsloggar

Eventuella avvikelser hanteras genom att tillsätta arbetsgrupper som fokuserar på att lösa problem alternativt ta fram en plan B för att säkerställa att projektet framskrider och når sitt mål.

Från utveckling till Produktion

Vi hjälper dig att producera och underhålla produkten under produktlivscykeln, en av grunderna i vår affärsmodell. Vi har valt ett antal samarbetspartners där vi samordnar våra kunders behov vilket skapar skalfördelar. Strategiska komponenter sourcar vi direkt från tillverkare.

Produktionsprocess med NPI

Vi startar produktionsprocessen med NPI (new product introduction) för att sedan gå över i massproduktion. Allt i syfte att kunna hanterar utfallsprov och starta ändringshantering. Spårbarhet är ett krav genom hela processen.

Projektledning

Våra projektledare följer upp hur projektet och de olika arbetspaketen framskrider genom:

  • Statusrapporter
  • Beslutsloggar

Eventuella avvikelser hanteras genom att tillsätta arbetsgrupper som fokuserar på att lösa problem alternativt ta fram en plan B för att säkerställa att projektet framskrider och når sitt mål.

Från utveckling till Produktion

Vi hjälper dig att producera och underhålla produkten under produktlivscykeln, en av grunderna i vår affärsmodell. Vi har valt ett antal samarbetspartners där vi samordnar våra kunders behov vilket skapar skalfördelar. Strategiska komponenter sourcar vi direkt från tillverkare.

Vi startar produktionsprocessen med NPI (new product introduction) för att sedan gå över i massproduktion. Allt i syfte att kunna hanterar utfallsprov och starta ändringshantering. Spårbarhet är ett krav genom hela processen.

Långsiktliga relationer ger bättre lönsamhet för alla parter

Vår avsikt är alltid att skapa en långsiktig relation samt en bättre lönsamhet för både kund och leverantör. Våra åtaganden kan växa med era behov.

Låt oss diskutera era idéer.

Henrik Leon

Vill du veta mer om hur vi arbetar?

Kontakta Henrik för mer information om vår utvecklingsprocess.

Henrik Leon
Product development director

031 93 91 26

Kontakta via e-post