Thermia_190704_1.png#asset:2310Grafiska användargränssnitt

Vi erbjuder ett koncept där både design, hård- och mjukvara samt mekanik ingår.


Detta gör att vi kan infria kunders höga förväntningar på ett modernt användarinterface med industriell inriktning där fokus är bättre funktionalitet och användbarhet.

Användbarhet och design

Design värderas allt högre och bidrar dessutom till produktens varumärke. Vi arbetar i nära samarbete med grafiker och industridesigners för att skapa optimal användbarhet och modern anpassad design för användargränssnitten.

Time-to-market

Med våra plattformar och bärarkort kan vi snabbt skapa en proof-of-concept-prototyp. Med kundnyttan som riktmärke är vi alltid beredda att lägga om kursen. SOM (system on module) och bärarkort lämpar sig utmärkt både för lägre volymer och i förserier.

Kundanpassningar

Med utgångspunkt i våra befintliga plattformar är halva jobbet redan gjort. Exempel på egenskaper vi anpassar är:

  • Miljö
  • Fysiska
  • Elektriska
  • Funktion

För många kunder renderar utvecklingen till ett komplett styrsystem. Plattformstänket täcker även in dessa behov. Ett annat exempel är att allt fler kunder väljer färdigmonterade modulprodukter som typiskt består av mekanik (plåt eller plast), display, kretskort och kablage.


Designprocessen

Här beskrivs de olika stegen vi använder i vår designprocess när ett nytt användargränssnitt tags fram.

Förståelse: Att skapa en djupare förståelse för kundens typ av behov gällande användargränssnitt och projektets utmaning.

Definiera mål: Tillsammans med kunden sammanställer vi de förväntningar och mål som finns för projektet.

Idéer: Här brainstormar man olika idéer och möjliga lösningar.

Prototyp: En interaktiv prototyp (klickbara skisser) byggs som klargör gränssnittets grundfunktion och flöden.

Test: Prototypen kan enkelt testas av mot användare och ger en mycket bra indikation på om designen fungerar som man har tänkt och fångar upp viktig feedback.

Design & Guidelines: När prototypen testats och förfinats skapar vi den slutliga designen, och sammanställer Guide Lines som ytterligare stöd till utvecklarna och för framtida uppdateringar.

Produktion: De färdiga skisserna och våra Guide Lines används av utvecklarna för att implementera designen, och bygga funktionaliteten i den skarpa applikationen.

Samarbete över hela produktens livscykel

Fördelen med hela konceptet är att alla våra kunder delar på underhåll och utveckling av plattformar. Vi får betydligt större volymer och kan därför erbjuda konkurrenskraftiga priser. När produktunderlagen är levererade och tillverkningen är igång slutar inte våra åtaganden. Vi hanterar kontinuerligt såväl End-Of-Life som kvalitetsförbättrande åtgärder. Vår långa erfarenhet av distribution säkerställer leveranser i rätt tid.

Relaterade artiklar

Article Crem Int

Modulprodukt en trend

Bilindustrin ställde om för länge sedan och består i dag av monteringslinor där man lämnat över både utveckling och försörjning till leverantörer av funktioner och byggelement som t.ex. strålkastare, ...

Läs mer

Article Sveba

Ugnspanel i världsklass

Syftet med projektet var att ta fram ett modernt användargränssnitt och styrsystem för professionella bakugnar. Panelerna skulle vara mekaniskt monterade som moduler samt anpassade för att integreras ...

Läs mer

Article Display

Displayintegration

Genom åren har vi sett smidiga integrationsprojekt och vi har också sett... inte lika smidiga projekt. Här försöker vi dela med oss av goda råd vi samlat på oss genom åren. Vänta inte med displayint...

Läs mer

Har du frågor om användargränssnitt & styrsystem?


Skicka ett mail så kommer en av våra engagerade affärsutvecklare kontakta dig!

Låt oss hjälpa dig!
Kontakta via e-post