Optosensorer

Optosensorer kan användas i många olika applikationer där ljus kan läsa av status; nivå,avstånd, reflekterande, brytpunkt och stopläge. Signalhantering med fiberlösningar.

Sensorn arbetar med ljus i olika våglängder för att detektera och skicka information. En viss våglängd kan detektera olika material och ämnen tex i vätska. Högre våglängder fungerar mycket bra till att skicka information, sk fiberlösningar där data skickas med en högintensiv LED i höga hastigheter.

Optosensorn används även i isolationssyfte där man vill isolera elektroniken mellan kort och ut till mänskliga interfacet.
Här kan man välja isolationsspänningar upp till 20 kV och med flexibel fiber.Intelligenta ljussensorer

Intelligenta ljussensorer läser av ljuset från omgivningen och digitalt översätter det för de olika funktionsområdena. Med hjälp av ljus kan man läsa av och känna av status, rörelse och omgivning, Nu också din puls!

ALS-sensorn(Ambient light sensor) - dagsljussensor som översätter ljuset till vad ett mänskligt öga uppfattar.

Proximity sensorn kan användas för att med ljusets hjälp styra och uppfatta närhet och enkla rörelser. Gesture sensorn har ytterligare funktioner för att kunna uppfatta olika former av rörelsemönster.

Färgsensorer kan detektera olika färger för att kunna styra och känna igen.

Biosensorn är en ny typ av sensor som med ljusetshjälp läser av tex din puls.


Anita Herlitz

Har du frågor om sensorer?

Slå en signal till Anita Herlitz

Anita Herlitz
Business Development Manager

08 744 79 37

Kontakta via e-post