MEMS Sensorer

MEMS sensorer bygger på CMOS teknologi. Kretsen består av ett enkelchip med sensorelementen och funktionerna integrerade,

vilket ger bra noggrannhet av mätvärden och bra kostnadsbild för volymtillverkning.

Sensirion bygger sina produkter på CMOS teknologi. De har ett stort utbud av Fukt&temperatur,Tryck, flöde och vätske sensorer.

Fuktsensorn är uppbyggd med ett polymerlager, kapacitiv funktionalitet med absorberande material för att känna av fuktnivån.

Dessa är kalibrerade från fabrik och finns både med digital och analog utgång.

Flöde och Differentiella trycksensorer bygger på ett luftflöde över MEMS sensorn där temperatursensorer med värmekälla mäter lufthastigheten. Mätnoggrannheten blir då mycket bra, ända ned till 0,1Pa. Ingen drift och noll offset på sensorn, dessa kommer kalibrerade direkt från fabrik.

Vätskesensorerna bygger på samma princip med vätska över sensorn. Vätskan är isolerad från senorelementen, inga rörliga delar! Den här tekniken lämpar sig mycket bra för små flöden, ända ned till 1,5ul/s.

Gasflöde och gaskontroll sensorerna har en bra spridning i flödesområdena med super prestanda i låga flöden med mycket lite tryckförändring tack vara MEMS teknologin.


Magnetsensorer

Magnetsensorer läser av förändringen i magnetfälten mellan nord och sydpolerna. När magneten roterar eller dras över magnetsensorn ändras magnetfältet mellan hallelementen i chippet som läser av rörelsen. Varje sensor består av 4st hallelement, placerade i en fyrkant i chippet. Sensorerna har en mycket hög noggrannhet och låg strömförbrukning. Magnetsensorerna finns med ett flertal olika utgångar. AMS har en patenterad teknologi där hallsensorerna klarar yttre påverkan från magnetfält- s.k SFI teknologi (Stray Field Immunity). Detta gör sensorerna mycket robusta och störningsokänsliga, vilket innebär att man inte behöver skärma sin applikation med dyra och svårmonterade skydd.

AMS har ett patenterat system för Dynamisk vinkelkompensation - DAEC (Dynamic Angle Error Compensation) Det är en revolutionerande teknik som ger nästan noll i vinkelfel och supersnabb uppdateringsfrekvens på magnetsensorn.

.

Optosensorer

Optosensorer kan användas i många olika applikationer där ljus kan läsa av status; nivå,avstånd, reflekterande, brytpunkt och stopläge. Signalhantering med fiberlösningar.

Sensorn arbetar med ljus i olika våglängder för att detektera och skicka information. En viss våglängd kan detektera olika material och ämnen tex i vätska. Högre våglängder fungerar mycket bra till att skicka information, sk fiberlösningar där data skickas med en högintensiv LED i höga hastigheter.

Optosensorn används även i isolationssyfte där man vill isolera elektroniken mellan kort och ut till mänskliga interfacet.
Här kan man välja isolationsspänningar upp till 20 kV och med flexibel fiber.Intelligenta ljussensorer

Intelligenta ljussensorer läser av ljuset från omgivningen och digitalt översätter det för de olika funktionsområdena. Med hjälp av ljus kan man läsa av och känna av status, rörelse och omgivning, Nu också din puls!

ALS-sensorn(Ambient light sensor) - dagsljussensor som översätter ljuset till vad ett mänskligt öga uppfattar.

Proximity sensorn kan användas för att med ljusets hjälp styra och uppfatta närhet och enkla rörelser. Gesture sensorn har ytterligare funktioner för att kunna uppfatta olika former av rörelsemönster.

Färgsensorer kan detektera olika färger för att kunna styra och känna igen.

Biosensorn är en ny typ av sensor som med ljusetshjälp läser av tex din puls.


Special sensorer

Inom sensor området finns det ett en mängd olika special sensorer. Våra leverantörer har olika typer av teknologier som kan anpassas efter behov och applikation. Det kan vara en typ av standardsensor eller så kan vi anpassa sensorn efter just för ert behov.

Tittar vi på nya typer av sensorer som kommer starkt nu på marknaden hittar vi flera specialsensorer anpassade efter specifika applikationer.

Blix-oväder sensorn är ett exempel där en sensor kan känna av en blixt på upp till 40 km avstånd! Sensorn använder sig av frekvensen i åskovädret och räknar om det med en algoritm för att bestämma avståndet till ovädret. Kan användas för att skydda människor och djur och elektrisk utrustning.

Grid-Eye sensorn är unik med sin möjlighet att detektera värmekällor i form av djur eller människor med sin IR-Pixel array. Sensorn har en tvådimensionell yta på 8x8 (64 pixlar). Den har digital utgång med möjlighet att även läsa ut temperatur. Levereras i SMD kåpa för att lätt kunna ytmonteras.

Anita Herlitz

Har du frågor om sensorer?

Slå en signal till Anita Herlitz

Anita Herlitz
Business Development Manager

08 744 79 37

Kontakta via e-post