Effektiv värmereglering

Öka din komfort och spar energi med de nya kalibrerade fuktsensorerna. Temperatur och fuktighetsmätning med digital utgång gör det enkelt att mäta och ta hand om informationen för att anpassa systemet till rådande förhållanden. Sensorn kan även användas till loggning av yttre miljöpåverkan för att kunna dokumentera status och rådande förhållanden.

I vår strävan efter ökad komfort och samtidigt spara energi i våra hus behövs fuktsensorer. HVAC -tekniken gör det möjligt att köra kompressorn på variabel hastighet och dynamiskt justera värme och kyleffekt. Det kan göras effektivt med hjälp av flödessensorer från Sensirion SDP-familj. Det resulterar i nya behov av styrningar. I nuvarande HVAC kan oftast inte den relativa fuktigheten mätas. Detta leder ofta till obehag av för hög eller för låg luftfuktighet. Behovet av en enkel fukt och temperatursensor behövs för att nå behaglig nivå av omgivande relativ fuktighet och temperatur. För att klara denna uppgift behövs korrekt information. Sensirion SHT3x serie har kalibrerad fukt och temperatur mätning med digital utgång på ett enda chip. Enklare kan det inte bli!

Uppfattningen av temperatur och fukt har ett klart viktigt inflytande i vårt dagliga liv, förhållandet av fuktighet är allmänt underskattat. Gör gärna användaren medveten om den relativa luftfuktigheten och temperaturen med en displaylösning. Visa gärna komfortzonen eller enkel grafik som visar bekväm och hälsosam nivå av relativ fuktighet. Martinsson hjälper gärna till med en displaylösning då vi har lång erfarenhet av grafiska användargränssnitt och kan på ett enkelt sätta skapa lösningar med våra egna plattformar av styrkort, Merisc familjen.


DAEC

DAEC- Dynamic angle error compensation - Den revolutionerande tekniken för magnetsensorer!

AMS presenterar en helt ny teknik för att kompensera fördröjningen vid avläsning av motorer.

Nya magnetsensorn är lätt att använda - Låg Latency och hög uppskalning. Inget behov av att att skydda magnetsensorn med skydd för utomstående magnetfält. Mycket hög upplösning för motor och positions kontroll. Klarar hög hastigheter på 1024 pulser med maxhastighet upp till 28.000 rpm. 14-bitars upplösning.


Anita Herlitz

Har du frågor om sensorer?

Slå en signal till Anita Herlitz

Anita Herlitz
Business Development Manager

08 744 79 37

Kontakta via e-post