Sensorers betydelse ökar i dagens moderna samhälle.

En sensor detekterar och kommunicerar en händelse. Våra fem sinnen är i många fall grunden för olika sensorer.

Användare ställer allt större krav på de produkter och hjälpmedel som vi omger oss med. Vi förväntar oss mer information, mindre underhåll, hög kvalitet och automatiska uppgraderingar. Helst ska underhåll och utbyte ske innan produkten går sönder eller inte fungerar korrekt. För att göra detta möjligt krävs mer intelligens och sensorer.

Konkurrensfördelar som förebyggande service, distanssupport, löpande uppgraderingar blir allt mer vanliga krav i produktutvecklingsprocessen hos våra kunder.

Toppbild 3 Grey

Vi hjälper dig att välja rätt teknologi

Analys av ditt behov ligger till grund för att välja rätt teknologi och typ av sensor. Användningsområde, egenskaper och miljö är några av de frågeställningar vi behöver svar på för att erbjuda rätt lösning. Teknologin i sensorn är i många fall vitt skild från den funktionalitet sensorn kan leverera. Vi har tillsammans med ett antal strategiska partners byggt upp ett team där vi diskuterar olika teknologier för att möta ditt behov. Prover och prototyper ligger oftast till grund för att kvalificera teknologin. 

Ofta landar behovet i en kundanpassad lösning

Vi anpassar eller utvecklar sensorn efter ditt behov med hjälp av våra leverantörer och vår egen utvecklingsavdelning som har kompetens inom både hård- och mjukvaruutveckling. Vi kan också montera och förädla produkten så att den blir anpassad för integration i din produkt.

Kontakta oss om dina sensorbehov så presenterar vi vilka teknologival som finns i standardprodukt eller om så krävs en kundanpassad sensor för att erbjuda dig en optimerad och kostnadseffektiv lösning. Vårt fokus ligger på TCO där vi tittar på totalkostnaden dvs. kostnaden för inköpsprocessen, behov av förädling, montering, produktlivscykel och eftermarknad.

Vi erbjuder sensorer för att detektera Acceleration, Avstånd, Flöde, Fukt, Färg, Ljus, Lutning, Läge, Position, Rotation, Rörelse, Slag, Temperatur, Tryck, Vinkel, Vibration, Vätska och Åska.

Opb9000 13

Reflekterande sensor

OPB9000 som säljs under varumärket OPTEK, är lämplig för en mängd olika tillämpningar som: industriell utskrift, dispensering, automation, säkerhet och trygghetsgivare, bärbara labb /...

Läs mer

Sensirion Humidity

Fuktsensorers nytta

The SHT1x was the first digital, calibrated, reflow-solderable humidity sensor (launched in 2001) and marked the beginning of a new category of humidity sensors.Sensirion's latest product innovations ...

Läs mer

Article Sensirion

Trycksensorer

Sensorerna kan detektera så små tryckskillnader som 0,1 Pa + 3 %. Produktfamiljen kan delas in i de med digital och de med analog-utgång. Sensorerna är färdigkalibrerade från fabrik och en stor ...

Läs mer

Vit0093Panasonicthermopile

Grid-EYE Sensor array

Grid-EYE is able to measure actual temperature and temperature gradients, providing thermal images. It is easily possible to detect multiple persons, identify positions and direction of movement, almo...

Läs mer

Anita Herlitz

Har du frågor om sensorer och vad vi kan göra för att detektera just ditt behov?

Slå en signal till Anita Herlitz, hon kan berätta mer och hjälpa dig att välja rätt.

Anita Herlitz
Säljare

08 744 79 37

Kontakta via e-post