Sensorer för automatiska uppdateringar & förebyggande service

En sensor detekterar och kommunicerar en händelse. Våra fem sinnen är i många fall grunden för olika sensorer.

Förebyggande service, distanssupport och löpande uppgraderingar blir allt mer vanliga krav i produkt-utvecklingsprocessen hos våra kunder. En sensor gör att du kan åtgärda ett fel eller utföra förebyggande åtgärder för att undvika ett fel, vilket spar både tid och kostnader.

Sensorers betydelse ökar

Användare ställer allt större krav på de produkter och hjälpmedel som vi omger oss med. Vi förväntar oss mer information, mindre underhåll, hög kvalitet och automatiska uppgraderingar. Helst ska underhåll och utbyte ske innan produkten går sönder eller inte fungerar korrekt. För att göra detta möjligt krävs mer intelligens – och sensorer.

Möjligheter med sensorer

  • Underlag för rapportering och information
  • Automatiska uppdateringar
  • Underhåll vid rätt tidpunkt
  • Varnar om produkten inte skulle fungera korrekt

Vi hjälper dig att välja rätt teknologi & sensor

Analys av ditt behov ligger till grund för att välja rätt teknologi och typ av sensor. Användningsområde, egenskaper och miljö är några av de frågeställningar vi behöver svar på för att erbjuda rätt lösning. Teknologin i sensorn är i många fall vitt skild från den funktionalitet sensorn kan leverera. Vi har tillsammans med ett antal strategiska partners byggt upp ett team där vi diskuterar olika teknologier för att möta ditt behov. Prover och prototyper ligger oftast till grund för att kvalificera teknologin.

Kundanpassad lösning med sensorer

Vi anpassar eller utvecklar sensorn efter ditt behov med hjälp av våra leverantörer och vår egen utvecklingsavdelning, som har kompetens inom både hård- och mjukvaruutveckling. Vi kan också montera och förädla sensorn så att den blir anpassad för integration i din produkt.

Kontakta oss om dina sensorbehov, så presenterar vi vilka teknologival som för den mest optimerade och kostnadseffektiva lösningen. Vårt fokus ligger på TCO där vi tittar på totalkostnaden, dvs. kostnaden för inköpsprocessen, behov av förädling, montering, produktlivscykel och eftermarknad.

Vi erbjuder sensorer för att detektera: Acceleration, Avstånd, Flöde, Fukt, Färg, Ljus, Lutning, Läge, Position, Rotation, Rörelse, Slag, Temperatur, Tryck, Vinkel, Vibration, Vätska och Åska.

Toppbild 3 Grey

Vi hjälper dig att välja rätt teknologi & sensor

Analys av ditt behov ligger till grund för att välja rätt teknologi och typ av sensor. Användningsområde, egenskaper och miljö är några av de frågeställningar vi behöver svar på för att erbjuda rätt lösning. Teknologin i sensorn är i många fall vitt skild från den funktionalitet sensorn kan leverera. Vi har tillsammans med ett antal strategiska partners byggt upp ett team där vi diskuterar olika teknologier för att möta ditt behov. Prover och prototyper ligger oftast till grund för att kvalificera teknologin.

Ofta landar behovet i en kundanpassad lösning med sensorer

Vi anpassar eller utvecklar sensorn efter ditt behov med hjälp av våra leverantörer och vår egen utvecklingsavdelning som har kompetens inom både hård- och mjukvaruutveckling. Vi kan också montera och förädla produkten så att den blir anpassad för integration i din produkt.

Kontakta oss om dina sensorbehov så presenterar vi vilka teknologival som finns i standardprodukt eller om så krävs en kundanpassad sensor för att erbjuda dig en optimerad och kostnadseffektiv lösning. Vårt fokus ligger på TCO där vi tittar på totalkostnaden dvs. kostnaden för inköpsprocessen, behov av förädling, montering, produktlivscykel och eftermarknad.

Vi erbjuder sensorer för att detektera: Acceleration, Avstånd, Flöde, Fukt, Färg, Ljus, Lutning, Läge, Position, Rotation, Rörelse, Slag, Temperatur, Tryck, Vinkel, Vibration, Vätska och Åska

Sensirion Particulate Matter 300Dpi

Particulate Matter Sensor SPS30

The SPS30 particulate matter (PM) sensor represents a new technological breakthrough in optical PM sensors. Its measurement principle is based on laser scattering and makes use of Sensirion's innovati...

Läs mer

Sensirion Gas Scd30 300Dpi

CO2 and RH/T Sensor Module

CMOSens® Technology for IR detection enables highly accurate carbon dioxide measurement at a competitive price. Along with the NDIR measurement technology for CO2 detection, a best-in-class Sensirion ...

Läs mer

Sensirion Humidity Shtc3 Axy89

Digital Humidity Sensor SHT3x (RH/T)

The SHT3x builds on a completely new and optimized CMOSens® chip, which allows for increased reliability and improved accuracy specifications. The SHT3x offers a range of new features, such as enhance...

Läs mer

Sensirion Multi Pixel Gas

Multi-Pixel Gas Sensors SGP

Sensirion’s MOXSens® Technology provides the SGP with an unmatched robustness against contamination by siloxanes resulting in unique long-term stability and accuracy. The SGP further combines multiple...

Läs mer

Opb9000 13

Reflekterande sensor

OPB9000 som säljs under varumärket OPTEK, är lämplig för en mängd olika tillämpningar som: industriell utskrift, dispensering, automation, säkerhet och trygghetsgivare, bärbara labb / medicinsk utru...

Läs mer

Sensirion Humidity

Fuktsensorers nytta

The SHT1x was the first digital, calibrated, reflow-solderable humidity sensor (launched in 2001) and marked the beginning of a new category of humidity sensors. Sensirion's latest product innovation...

Läs mer

Article Sensirion

Trycksensorer

Sensorerna kan detektera så små tryckskillnader som 0,1 Pa + 3 %. Produktfamiljen kan delas in i de med digital och de med analog-utgång. Sensorerna är färdigkalibrerade från fabrik och en stor förde...

Läs mer

Anita Herlitz

Har du frågor om sensorer och vad vi kan göra för att detektera just ditt behov?

Slå en signal till Anita Herlitz, hon kan berätta mer och hjälpa dig att välja rätt.

Anita Herlitz
Business Development Manager

08 744 79 37

Kontakta via e-post