Martinsson utvecklar en sensorlösning för att mäta luftkvalitet

Swegon valde Martinsson för att utveckla en ny luftkvalitetssensor i syfte att ersätta en äldre konstruktion.

Målen med projektet var att, baserat på AMS´s VOC (Volatile organic compounds) sensor utveckla en lösning som med elektriskt kompatibelt gränssnitt direkt kunde ersätta deras tidigare produkt som gått EOL (End of life).

Produkten lanserades Q2, 2017.

Produkten fungerar enligt våra förväntningar och möter de krav vi ställt. 

säger Swegons R&D engineer.

Produkten är baserad på Martinssons RISC-plattform och sensorteknik vi erbjuder. Martinsson tillverkar och levererar luftkvalitetssensorn till Swegons produktionsenhet.

Utvecklingsprojektet har bedrivits på ett effektivt sätt enligt agil utvecklingsmodell som har möjliggjort att vi i applikationsmjukvaran har implementerat funktioner som har mött Swegons förväntningar.

Img 2815
Anita Herlitz

För mer information, kontakta Anita Herlitz

Anita Herlitz
Business Development Manager

08 744 79 37

Kontakta via e-post