Om Martinsson Elektronik

Martinsson Elektronik grundades 1970 och har lång erfarenhet inom elektronikbranschen.

Vision

Bättre funktionalitet - Enklare att använda

Produkter

Martinsson fokuserar på  produktområdena Displayer, Inbyggda system, Sensorer och Trådlöst. Vi samarbetar med ledande leverantörer, partners och underleverantörer för att säkerställa våra kunders behov av kvalitet och leveransprecision.

Kundanpassade produkter

Med vårt utvecklingsteam skapar vi användargränssnitt och styrsystem, givare och IoT lösningar  optimerade utifrån funktion, konstruktion och producerbarhet. Vårt gemensamma fokus ligger på totalkostnaden, dvs. kostnaden för produktens livscykel. Målsättningen är att utveckla produkter som skapar konkurrensfördelar för våra kunder.

Produktion

Vår produktion och montering sker framför allt hos våra underleverantörer i öst Europa och Asien där vi monterar ihop PCB, komponenter och mekanik till en färdig produkt. Våra kunder får en produkt, som är testad, anpassad och färdig för leverans till produktion eller slutkund. Förenklade inköp, underhåll och leveranser frigör resurser för våra kunder.

Produktsortimentet

Målsättningen är att vidareutveckla vårt produktsortiment utifrån våra kunders behov och med kunskap, kompetens utveckla kundvärden, som gör Martinsson till en strategisk samarbetspartner.

Kuben On White Barncancerfonden 2018