Om Martinsson Elektronik

Martinsson Elektronik grundades 1970 och har lång erfarenhet inom elektronikbranschen.

Om Martinsson Elektronik

Martinsson Elektronik grundades 1970 och har lång erfarenhet inom elektronikbranschen. Vi har ett huvudsortiment bestående av snygga och användarvänliga displayer, användargränssnitt och integrerade system med trådlösa moduler som enkelt nås via exempelvis en smartphone. Vi har dessutom inbyggda sensorer för automatiska uppdateringar och förebyggande service.

Vision

Den rekommenderade partnern för ökad användbarhet och minskad totalkostnad.

Mission

Bättre funktionalitet - Enklare att använda

Affärsidé

Martinsson Elektronik skall utifrån industrikunders behov av konkurrenskraftiga produkter erbjuda funktionalitet genom att utveckla, anpassa, underhålla och leverera displayer, användargränssnitt, inbyggda system och sensorlösningar under produkternas hela livscykel.

Produkter

Martinsson fokuserar på produktområdena:

  • Displayer
  • Inbyggda system
  • Sensorer
  • Trådlöst

Vi samarbetar med ledande leverantörer, partners och underleverantörer för att säkerställa våra kunders behov av kvalitet och leveransprecision.

Kundanpassade produkter

Med vårt utvecklingsteam skapar vi användargränssnitt och styrsystem, givare och IoT lösningar optimerade utifrån funktion, konstruktion och producerbarhet. Vårt gemensamma fokus ligger på totalkostnaden, dvs. kostnaden för produktens livscykel. Målsättningen är att utveckla produkter som skapar konkurrensfördelar för våra kunder.

Produktion

Vår produktion och montering sker framför allt hos våra underleverantörer i öst Europa och Asien där vi monterar ihop PCB, komponenter och mekanik till en färdig produkt. Våra kunder får en produkt, som är testad, anpassad och färdig för leverans till produktion eller slutkund. Förenklade inköp, underhåll och leveranser frigör resurser för våra kunder.

Produktsortimentet

Målsättningen är att vidareutveckla vårt produktsortiment utifrån våra kunders behov och med kunskap, kompetens utveckla kundvärden, som gör Martinsson till en strategisk samarbetspartner.


Kuben On White Barncancerfonden 2018