Embedded solutions

Med vårt utvecklingsteam skapar vi användargränssnitt och styrsystem, givare och IoT lösningar optimerade utifrån funktion, konstruktion och producerbarhet. Vårt gemensamma fokus ligger på totalkostnaden, dvs. kostnaden för produktens livscykel. Målsättningen är att utveckla produkter som skapar konkurrensfördelar för våra kunder.

Embedded solutions


Vi sköter gärna hela processen, från idé till lagerflöden

Vi har lång erfarenhet inom området Embedded solutions, för många olika branscher. Berätta för oss vad ni behöver så tar vi fram en plan.

Processmodell för integrerade system

  • Koncept
  • Förstudie
  • Utveckling
  • Underhåll

Vår processmodell identifierar och tillvaratar behoven i varje del genom projektet, och gör det enklare för dig som kund att fokusera på det som ger mest värde för dig.

Välkommen!

Article Sveba

Ugnspanel i världsklass

Syftet med projektet var att ta fram ett modernt användargränssnitt och styrsystem för professionella bakugnar. Panelerna skulle vara mekaniskt monterade som moduler samt anpassade för att integreras ...

Läs mer

Arcoma

Martinsson fick uppdraget

Arcoma ville uppdatera sitt nuvarande röntgensystem "Precision" där det fanns behov ett nytt modernt användargränssnitt. Martinsson fick uppdraget att utveckla mjukvaran samt leverara hårdvara för en ...

Läs mer

Article Crem Int

Modulprodukt en trend

Bilindustrin ställde om för länge sedan och består i dag av monteringslinor där man lämnat över både utveckling och försörjning till leverantörer av funktioner och byggelement som t.ex. strålkastare, ...

Läs mer