Sensorer en ökande marknad

Sensorers betydelse ökar i dagens mer moderna samhälle. En sensor detekterar och kommunicerar en händelse. Våra fem sinnen är i många fall grunden för olika sensorer.

Användare ställer allt större krav på de produkter och hjälpmedel som vi omger oss med. Vi förväntar oss mer information, mindre underhåll, hög kvalitet och automatiska uppgraderingar. Helst ska underhåll och utbyte ske innan produkten går sönder eller inte fungerar korrekt. För att göra detta möjligt krävs mer intelligens och sensorer.

Utvecklingen behövde ske parallellt med processorerna där kravet på databehandling och uppkoppling tidigare inte var självklart. Med dagens ARM- och X86-processorer är dessa behov något man i stort sett får på köpet. I takt med att behoven av sensorer har ökat har även intelligens och kommunikation utvecklats. Förr designade elektronikkonstruktören sin sensor utifrån diskreta komponenter och eget behov. Idag har man vänt på processen och tittar mer på applikationsbehovet och därmed en färdig sensorlösning. Intelligens med exakta angivelser eller definierade gränsvärden kommuniceras via standardbussar som kopplas till datainsamlingsenheten i din systemkonstruktion, enkel att integrera i din design eller mekaniskt anpassad för att monteras i din produkt.

Konkurrensfördelar som förebyggande service, distanssupport, löpande uppgraderingar blir allt mer vanliga krav i produktutvecklingsprocessen hos våra kunder.

Martinsson fokuserar därför på produktområdet sensorer där vi erbjuder ett nischat sortiment av standardsensorer inom flera teknologier. Ofta landar behovet i en kundanpassad lösning där vi utvecklar sensorn efter ditt behov med hjälp av våra leverantörer och vår egen utvecklingsavdelning som har kompetens inom både hård- och mjukvaruutveckling. Vi kan också montera och förädla produkten så att den blir anpassad för integration i din produkt.

Målsättningen är att utveckla vårt produktsortiment utifrån de behov vi ser hos våra kunder och med kunskap och kompetens utveckla kundvärden som gör Martinsson till det naturliga valet som samarbetspartner och sensorleverantör.


Tillbaka till alla artiklar

Article Sensor