Modulprodukt en trend

Allt fler kunder väljer att köpa en funktion istället för komponenter dvs. färdiga modulprodukter (byggelement) i stället för de enskilda komponenterna.

Bilindustrin ställde om för länge sedan och består i dag av monteringslinor där man lämnat över både utveckling och försörjning till leverantörer av funktioner och byggelement som t.ex. strålkastare, instrumentpaneler mm. Fördelen med detta är att företaget kan kostnadsrationalisera genom att fokusera på nyckelkompetensen i sin verksamhet. Valet av partners blir av naturliga skäl leverantörer som är specialister inom sitt produktområde och oftast av en kategori som levererar till andra kunder med liknande behov och många gånger även till konkurrenter. På detta sätt kan man nå både specialiserad utvecklingskunskap och produkter till konkurrenskraftiga priser. Detta speglar nu av sig inom övrig industri. En leverantör delas inte med konkurrenter utan snarare med andra företag med vitt skilda verksamheter men med liknade behov vilket gör att intressekonflikter sällan eller aldrig uppstår. Martinssons referensbas visar på just detta.

Fördelarna med att köpa en funktion istället för komponenter är många men styrs till del av vilka nyckelkompetenser kunden ser som strategiska i sin egen verksamhet. Genom att köpa en modulprodukt övertar leverantören produktunderhållet som får hantera ”end of life”, konstruktionsförändringar, dokumentation, testsystem, eftermarknad mm. Kvalitén kan säkerställas eftersom leverantören monterar modulen och testar funktionen. Även materialförsörjningen blir effektivare då endast en artikel hanteras och modulprodukter ingår ofta i ”lean” produktion. Det som framför allt driver utvecklingen av modulprodukter (byggelement) är ”total cost of ownership”- kalkyler, som blir allt vanligare i samband med utvecklings- och inköpsprocessen.


Tillbaka till alla artiklar

Article Crem Int