Displayer från Kyocera i BMW

Instrumentpanelerna i BMW:s nya X-sortiment och 5-serie har försetts med helt nya typer av displayer. Displayerna imponerar med ljusstyrka upp till 1000cd/m2, inte ens starkt solljus försämrar läsbarheten. Denna teknik kan också förbättra funktionalitet och användarvänlighet inom andra områden än bilindustrin.

Solen är den naturliga motståndaren för alla displayer - eller åtminstone är det så det varit. Smartphone-, laptop-användare och bilförare är alla medvetna om problemet: bländning, reflekterade ljus och reflexer är besvärande när starkt solljus försämrar ljusstyrka och läsbarhet på displayer. Inom konsumentelektronik är dessa frågor endast ett irritationsmoment men i bilen kan de utgöra en säkerhetsrisk. Om viktig information inte är läsbar ökar risken för olyckor.

Allt under kontroll - utan reflexer i sikte
Kyoceras nya displayer, som kommer att visas på bilutställningen i Frankfurt (IAA 2013) i BMW:s 5-serie och X-sortiment, erbjuder en imponerande lösning. De kombinerar högeffektiv LED-bakgrundsbelysning med displayer optimerade för stor betraktningsvinkel. Med försumbara värmeförluster skapas en ljusstyrka på upp till 1000cd/m2. Detta är ljus nog för att säkerställa att varken solljus eller reflektioner minskar läsbarheten av displayerna i instrumentpanelen. I skymningen dimmas de automatiskt till en behaglig nivå, med hjälp av en sensor, för att undvika bländning och förstöra mörkerseendet. Även när bakgrundsbelysningen är nedtonad uppnår displayerna en hög kontrast. Dessutom är skärmens ljus riktat enbart mot föraren och reflekteras därför inte i vindrutan.

Smarta lösningar som hjälper till att rädda liv
De nya displaymodulerna har också en rad andra möjliga tillämpningar vid sidan av bilindustrin. De kan användas i en industriell miljö och är också ideala för produkter inom den medicinska sektorn. De tillåter till exempel sjukvårdare att kunna se displayinformationen i en medicinsk utrustning, oavsett förhållanden vid en nödsituation, vilket kan vara avgörande för att kunna vidta rätt och nödvändiga medicinska åtgärder. "Våra displayer är ett viktigt steg i en lösning på två motstridiga förhållanden: artificiellt ljus från displayer och effekten av solen. Vi har hittat en balans mellan dessa förhållanden. Detta ger föraren en tydligare bild, vilket innebär en ökad kontroll och säkerhet. Inom andra områden förenklas integrationen och användbarheten ökar drastiskt ", säger Manfred Sauer, Head of Sales & Marketing Kyocera Display Europe GmbH.

Kontakta Martinsson så ger vi dig mer information om Kyoceras displayer. Vi hjälper dig med valet av display och kan också utveckla användargränssnittet för dina Intelligenta displayer.


Tillbaka till alla artiklar

Bmw Cluster