Det är lätt att underskatta komplexiteten i att integrera en display

Genom åren har vi sett smidiga integrationsprojekt och vi har också sett... inte lika smidiga projekt. Här försöker vi dela med oss av goda råd vi samlat på oss genom åren.

  • Vänta inte med displayintegrationen, eftersom den har en stor påverkan på din produkt

Displayen påverkar hela produkten! Hur du använder produkten, vad du gör med produkten, vad du kan göra med produkten. Displayen begåvar produkten med ny intelligens, utnyttja den.

  • Våga använda experthjälp, ingenjören är sällan grafiker

Intrycket av en display är oerhört betydelsefullt i att förmedla och förstärka varumärket. En bra implementation lyfter produkten, men en dålig stjälper den. I Sverige har vi en fantastisk kompetens både vad gäller industriell design och grafisk design. Använd den, det lönar sig!

  • Avgränsa krav och risker

Avsätt tid att reflektera över följande frågor så tidigt som möjligt i projektet:

  1. Vilka lagar och direktiv behöver displayen hantera? Tips: de är sällan identiska som de som gäller för produkten som displayen ska sitta i.
  2. Hur kommer systemets elektriska arkitektur att bli med tanke på kablering, EMC och produktionsbarhet? OBS! Denna fråga är extra viktig för moderna touchdisplayer.
  3. Vad är viktigast - pris, tillgänglighet, kvalitet, anpassningsbarhet, time-to-market.,..?
  4. Hur ser förutsättningarna ut fysiskt där displayen är tänkt att integreras? Hur påverkas produkten som displayen skall sitta i?
  5. Vilka behov finns för att uppnå tillräcklig visuell nivå?
  6. Vilken funktionell prestanda behövs?

De senare, 4-6, är lätta att testa tidigt i projektet, gör det. De första identifieras ofta sent i projektet, gör inte det.

  • Utgå inte ifrån att en detaljerad kravspecifikation är lösningen

Skapa förtroende i relationen kund/leverantör genom öppenhet. Testa ofta! Testa på er själva, testa på era vänner, testa på er familj. Använd informationen och våga förändra uppdraget och produkten därefter. Ställ krav på testbara leveranser!


Tillbaka till alla artiklar

Article Display