Försäljning av elektronik & Utveckling av elektroniklösningar

Produktion, Montering & Test

Martinsson erbjuder produktionssiter på flera ställen i världen. Beroende på bl.a. produktens volym, komplexitet, vikt och priskänslighet finns det olika fördelar med de olika platserna. Martinsson har produktionspartners i Polen, Taiwan och Kina, samt en egen montering i kombination med vårt lager i Stockholm.

I Martinssons egen montering i Stockholm monterar vi ihop våra egenutvecklade plattformar med displayer i enklare mekanik till en modulprodukt. Vi erbjuder här även installation/konfiguration av våra kunders mjukvara både på RISC och PC.

Ofta börjar en produktion småskaligt i vår egen montering för att flytta till någon av våra produktionspartners när kvantiteten ökat och behovet av flexibilitet, som finns i början på produktens livscykel, minskar.